1 LEKARZE SPECJALIŚCI DLA GOŁDAPIAN

Koszt: 100 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom gminy Gołdap dostępu do lekarzy specjalistów, którzy na co dzień nie świadczą swoich usług w naszej miejscowości. Specjaliści przyjeżdżaliby do Gołdapi i tutaj świadczyliby bezpłatnie swoje usługi.

2 Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo-rekreacyjnego

Koszt: 100 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem projektu jest stworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu I w Gołdapi, które pozwoli na aktywne spędzanie czasu wolnego. Mieszkańcy chcieliby, aby na działce gminnej powstało oświetlone boisko do siatkówki, mini boisko do piłki nożnej, siłownia zewnętrzna, elementy placu zabaw dla najmłodszych oraz 6 ławek i 3 kosze

3 PLAC ZABAW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Koszt: 100 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności istniejącego placu zabaw przy Promenadzie Zdrojowej. Zostałyby tam zamontowane dwa urządzenia, z których mogłyby korzysta osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

4 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PLACÓW ZABAW WE WSIACH BABKI ORAZ ŻELAZKI

Koszt: 42 808,68 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Stworzenie społeczności lokalnej bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Uzupełnienie istniejących placów zabaw o dodatkowe elementy sprawi, że dzieci będą chętniej z nich korzystały.

5 SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE WE WSIACH: SKOCZE, KOZAKI, GÓRNE, GALWIECIE

Koszt: 49 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem projektu jest udostępnienie narzędzi do aktywności towarzyskiej (wspólne ćwiczenia, minirehabilitacja), integracja poprzez sport różnych grup wiekowych oraz kulturalne i aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. To wszystko zapewnić mają siłownie zewnętrzne usytuowane we wsiach Skocze, Kozaki, Górne, Galwiecie.

×