Wybrany do głosowania

1 Poprawa infrastruktury sportowej kompleksu przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Obszar tematyczny: Teren miejski

Koszt: 100 500 zł

Uatrakcyjnienie form korzystania z kompleksu sportowego, który usytuowany jest bardzo blisko centrum miasta, poprawa jakości oferty oświatowej dla SP 5, możliwość spędzan... więcej »

Uatrakcyjnienie form korzystania z kompleksu sportowego, który usytuowany jest bardzo blisko centrum miasta, poprawa jakości oferty oświatowej dla SP 5, możliwość spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe zamieszkujące teren nie tylko w pobliżu kompleksu, ale również całego miasta.

Wybrany do głosowania

2 Makieta przedwojennego rynku Gołdapi

Obszar tematyczny: Teren miejski

Koszt: 100 500 zł

Projekt ma charakter informacyjno-historyczno-turystyczny. Celem projektu jest pokazanie mieszkańcom i turystom, jak dawniej wyglądał gołdapski rynek. Powstała makieta ... więcej »

Projekt ma charakter informacyjno-historyczno-turystyczny. Celem projektu jest pokazanie mieszkańcom i turystom, jak dawniej wyglądał gołdapski rynek. Powstała makieta będzie miała charakter informacyjny i edukacyjny o historii naszego miasta, a także stanie się jedną z atrakcji turystycznych znajdujących się w centrum miasta. Dodatkowo napisy zrobione w języku polskim i angielskim oraz w alfabecie Braille'a i kod QR pozwolą na dotarcie z informacją o naszym mieście do większej liczby odbiorców m.in. do osób niewidomych. Makieta będzie pełniła też funkcje edukacyjne - to tu będą mogły być prowadzone lekcje na temat historii naszego miasta.

Wybrany do realizacji

3 Bezpieczne przejścia dla pieszych - BEZPIECZNY BO WIDOCZNY

Obszar tematyczny: Teren miejski

Koszt: 100 500 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach pieszych i pieszo-rowerowych poprzez dodatkowe oświetlenia przejść pieszych i pieszo-rowerowych. Według analiz g... więcej »

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach pieszych i pieszo-rowerowych poprzez dodatkowe oświetlenia przejść pieszych i pieszo-rowerowych. Według analiz grupy Rowerowa Gołdap doświetlenie tych przejść zapewni bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców. Zamontowanie lamp doświetlających z odpowiednimi, nowoczesnymi oprawami i lampami, wykonanie linii energetycznej oświetleniowej pozwoli powyższy cel spełnić.

Wybrany do głosowania

4 Modernizacja placów zabaw w sołectwie Babki

Obszar tematyczny: Teren wiejski

Koszt: 49 330,38 zł

Zachęcenie społeczności wiejskiej do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w gronie swoich rodzin jak i sąsiadów.

Wybrany do głosowania

5 Siłownia "Zdrowy Duch"

Obszar tematyczny: Teren wiejski

Koszt: 46 727,70 zł

Celem projektu jest zwiększenie aktywności u mieszkańców oraz urozmaicenia spędzania wolnego czasu Seniorom, a także innym mieszkańcom.

Wybrany do głosowania

6 Stworzenie kompleksu sportowo -rekreacyjnego we wsi Boćwinka - doposażenie boiska szkolnego

Obszar tematyczny: Teren wiejski

Koszt: 49 500 zł

Celem projektu jest doposażenie boiska szkolnego w taki sposób, by spełniało ono niezbędne dla tego typu obiektu sportowego wymogi bezpieczeństwa oraz pozwalało lokalnej ... więcej »

Celem projektu jest doposażenie boiska szkolnego w taki sposób, by spełniało ono niezbędne dla tego typu obiektu sportowego wymogi bezpieczeństwa oraz pozwalało lokalnej społeczności na bezproblemowe uprawianie aktywności fizycznej. W związku z tym cele szczegółowe projektu obejmują: wzrost aktywności fizycznej ludności, możliwość rekreacji i integracji mieszkańców (głównie poprzez sport I odpoczynek na świeżym powietrzu); stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca pobytu dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym; urozmaicenie realizacji zajęć wychowania fizycznego (rozwój dzieci I młodzieży poprzez odkrywanie pasji sportowych, sprawdzenie własnych możliwości i doskonalenie umiejętności). Ma to być teren otwarty, dostępny i przyjazny dla każdego. Turnieje, mecze inne imprezy będą okazją do zapraszania gości spoza gminy i pewnego rodzaju wizytówką wsi.

Wybrany do głosowania

7 Atrakcyjne wsie

Obszar tematyczny: Teren wiejski

Koszt: 49 500 zł

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności publicznych ogólnodostępnych miejsc na terenach sołectw poprzez doinstalowanie nowych elementów takich jak: Zestawy zabawow... więcej »

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności publicznych ogólnodostępnych miejsc na terenach sołectw poprzez doinstalowanie nowych elementów takich jak: Zestawy zabawowe, elementy sprawnościowe (słupki, równoważnie, huśtawki itp.) grille zewnętrzne, piece chlebowe.

Wybrany do realizacji

8 Plac zabaw i siłownia - Kowalki aktywnie

Obszar tematyczny: Teren wiejski

Koszt: 48 929,40 zł

podniesienie jakości życia społeczności lokalnej w zakresie stworzenia miejsca integracji i aktywizacji mieszkańców; podniesienie atrakcyjności wsi pod względem rekreacy... więcej »

podniesienie jakości życia społeczności lokalnej w zakresie stworzenia miejsca integracji i aktywizacji mieszkańców; podniesienie atrakcyjności wsi pod względem rekreacyjnym popularyzacja zdrowego trybu życia; zwiększenie integracji społeczności lokalnej z terenu wsi; zwiększenie bezpieczeństwa bawiących się dzieci; podniesienie walorów estetycznych miejscowości kowalki; propagowanie aktywnego trybu życia ruchu na świeżym powietrzu.