projekt nr 6

6. Bezpieczne przejścia dla pieszych - BEZPIECZNY BO WIDOCZNY


Lokalizacja projektu

Centrum miasta, przejścia pieszo-rowerowe

Cele projektu

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach pieszych i pieszo-rowerowych poprzez dodatkowe oświetlenia przejść pieszych i pieszo-rowerowych. Według analiz grupy Rowerowa Gołdap doświetlenie tych przejść zapewni bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców. Zamontowanie lamp doświetlających z odpowiednimi, nowoczesnymi oprawami i lampami, wykonanie linii energetycznej oświetleniowej pozwoli powyższy cel spełnić.

Opis projektu

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 12 przejściach dla pieszych w mieście Gołdap. Będą to przejścia na skrzyżowaniach Placu Zwycięstwa z ulicami: Krótką i Podgórną, Matejki i Wolności, Królewieckiej i Armii Krajowej. Skrzyżowania te były niedawno zmodernizowane, posiadają nową nawierzchnię, oznakowanie poziome, pionowe i azyle drogowe dla pieszych, niestety oświetlenie uliczne jest bardzo słabe, przestarzałe i niewystarczające.
W ramach projektu zostaną doświetlone przejścia pieszo-rowerowe znajdujące się na ulicy Lipowej, Królewieckiej, Stadionowej oraz Warszawskiej.
Lokalizację miejsc przedstawia załączona mapa.

Uzasadnienie

W przypadku realizacji projektu najbliższy teren oraz same przejścia dla pieszych jak również przejścia pieszo-rowerowe w centrum miasta zostaną lepiej oświetlone, co przyczyni się do większego bezpieczeństwa pieszych, zaś kierowcom ułatwi ich dostrzeżenie. Doświetlenie przejść jest bardzo ważne i znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Pierwszym i najważniejszym warunkiem bezpiecznego przejścia dla pieszych jest jego właściwe doświetlenie w porze nocnej. Zapewnienie właściwych warunków obserwacji otoczenia przejścia dla pieszych przez kierowców pozwala na dostrzeżenie pieszego w odległości, która umożliwia podjęcie właściwej reakcji.
Proponowane w projekcie przejścia są bardzo słabo oświetlone lub nie są oświetlone całkowicie. Na przejściach pieszo-rowerowych słupy drogowe są zbyt wysokie, jest ich zdecydowanie za mało, lampy są przestarzałe. Po zmroku przejścia są prawie nie widoczne. Kierowcy dostrzegają pieszych i rowerzystów w ostatniej chwili przed wjazdem na przejście. Często dochodzi do gwałtownych hamowań samochodów, piesi są niezdecydowani i zestresowani. Czasami dochodzi do potrąceń. Według analiz Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w ubiegłych 5-ciu latach zanotowano aż 81 zdarzeń drogowych i 424 wykroczenia w obrębie ul. Plac Zwycięstwa i jego skrzyżowań.
Wzorem dla projektu jest wykonane doświetlenia przejść pieszo -rowerowych tak jak to zrobiono na ul. Nadbrzeżnej w Gołdapi.
W przypadku gdy wyliczona przez pomysłodawców inwestycja przyniesie oszczędności to pozostałe środki po konsultacji z pomysłodawcami powinny zostać przeznaczone na doświetlenie innych niebezpiecznych miejsc.

Zakres projektu

Projekt będzie służył wszystkim:
- mieszkańcom miasta i gminy - 20 051 osób na dzień 31.12.2018 r.,
- kuracjuszom - około 500 osób dziennie przebywa w sanatorium,
- turystom - ponad 50 000 turystów odwiedziło Gołdap w 2019 roku.

Ochrona środowiska

Realizacja projektu nie będzie miała wpływu na środowisko.