projekt nr 2

2. Dla większych i mniejszych - zwiększanie atrakcyjności sołectw Skocze Kozaki Górne Galwiecie.


Lokalizacja projektu

Sołectwo Kozaki
Sołectwo Skocze
Sołectwo Górne
Sołectwo Galwiecie

Cele projektu

Kulturalne i aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Integracja poprzez sport i kulinaria różnych grup wiekowych.
Udostępnienie narzędzi do aktywności towarzyskiej i zwiększanie atrakcyjności miejscowości.

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest zamontowanie na terenach sołectw Kozaki, Skocze, Górne i Galwiecie 4 stelaży z huśtawkami na kilka stanowisk (5-6 stanowisk) oraz 4 pieców chlebowych i 4 grilli betonowych (po jednym zestawie huśtawka+piec+grill na każde sołectwo)

Uzasadnienie

Huśtawki wielostanowiskowe zwiększą atrakcyjność placów zabaw w sołectwach, dadzą możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i pozwolą wspólnie bawić się kilkorgu dzieciom naraz. Piece chlebowe i grille zaś pozwolą rozwijać zdolności kulinarne przy jednoczesnym zachowaniu tradycji, wzmocnią kontakty międzysąsiedzkie i uatrakcyjnią miejscowości.

Zakres projektu

Projekt będzie ogólnodostępny i skorzystać będą mogli na jego realizacji wszyscy mieszkańcy gminy.

Ochrona środowiska

Realizacja zaproponowanego projektu nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.