projekt nr 4

4. Lekarze specjaliści dla Gołdapian.


Lokalizacja projektu

Szpital ul, Słoneczna 7

Cele projektu

Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom Gminy Gołdap do lekarzy specjalistów, którzy na co dzień nie świadczą swoich usług. Mieszkańcy są zmuszeni do kłopotliwych i kosztownych wyjazdów, często do odległych miejscowości. Wieloletnie zaniedbania w służbie zdrowia, w szczególności w naszej Gminie doprowadziło do zmniejszania świadczeń medycznych wielu lekarzy specjalistów. W roku 2017 projekt ten okazał się dużym sukcesem i zainteresowaniem mieszkańców (lekarze przyjęli ok.700 pacjentów). Zdarzało się, że w ciągu jednego dnia lekarz specjalista przyjął ok. 50 pacjentów. Takie było zapotrzebowanie. Należy również brać pod uwagę niepełnosprawnych oraz starszych ludzi, którym taka możliwość jest jedyną formą dostępu do specjalisty. Dobór tych specjalności okazał się trafny.

Opis projektu

Projekt polega na tym, żeby sprowadzić do Gołdapi 6 lekarzy specjalistów: alergologa, pulmonologa, dermatologa, reumatologa, laryngologa i kardiologa, którzy będą świadczyli swoje usługi dla mieszkańców Gminy Gołdap. Lekarze Ci będą przyjmowali pacjentów, którzy wcześniej dokonali rejestracji na konkretny dzień i godzinę. Częstotliwość przyjazdów wymienionych specjalistów ustaliłem w oparciu o realizację wcześniejszego projektu. W zakresie świadczeń medycznych przewidziane są badania pacjentów w zakresie specjalizacji danego lekarza, analiza stanu zdrowia oraz ewentualne skierowania na dalsze pogłębione badania. Każdy pacjent będzie mógł kontynuować wizyty u danego specjalisty do zakończenia procesu leczenia. Projekt przewiduje przyjęcia pacjentów przez lekarzy specjalistów w piątki i soboty.

Uzasadnienie

Życie i zdrowie to najwyższe wartości dla każdego człowieka. Nasza Gmina Gołdap ma duże trudności w zakresie dostępu do lekarzy specjalistów przez jej mieszkańców. Wielu mieszkańców dotychczas było zmuszonych do szukania pomocy w sąsiednich i dalszych miastach, tj.: Olecko, Węgorzewo, Giżycko, Ełk, Suwałki, Olsztyn, Białystok, co wiązało się z dużymi kosztami, dojazdami czy też nieobecnością w pracy. Niniejszy projekt daje duże szanse na poprawę w dostępie do kilku lekarzy różnych specjalności. Popyt na usługi medyczne w planowanym zakresie może w przyszłości wskazać drogę oraz plany decydentów i pokazać oczekiwania społeczeństwa, którym władza powinna służyć realizując ich potrzeby. Projekt ten pozwoli osobom niepełnosprawnym oraz starszym na dostęp do tych lekarzy specjalistów bez konieczności kłopotliwych wyjazdów, ponoszenia dużych kosztów finansowych oraz innych niedogodności z tym związanych. W 2019 roku mieszkańcy Łodzi wybrali podobny projekt i przeznaczyli 1,5 miliona na jego realizację.

Zakres projektu

Projekt ma służyć wszystkim zainteresowanym i potrzebującym mieszkańcom Gminy Gołdap w możliwości dostępu do usług i świadczeń medycznych dla ratowania ich życia i zdrowia. Dotychczas w Gminie Gołdap żaden z pięciu przewidzianych lekarzy specjalistów nie świadczył swoich usług, a życie pokazało jak bardzo byli i są potrzebni.
Do realizacji tego projektu zgodę wyrazili następujący lekarze specjaliści:
- alergolog oraz pulmonolog Krzysztof Dąbrowski,
- dermatolog Krystyna Zduniak,
- reumatolog Maria Milejczyk,
- laryngolog Zofia Kondarcka,
- kardiolog (w trakcie rozmów).

Ochrona środowiska

Nie dotyczy.