projekt nr 1

1. Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki.


Lokalizacja projektu

Istniejące place zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki.

Cele projektu

Stworzenie społeczności lokalnej bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki takich: karuzele, linaria - siatki do wspinania oraz elementy siłowni zewnętrznych. Zakup w/w elementów służyć będzie do aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców sołectwa a także osób przyjezdnych. Modernizacja placów zabaw sprawi, że dzieci oraz społeczność lokalna otrzyma miejsce do zdrowej, bezpiecznej i kreatywnej zabawy na powietrzu co pozwoli na ich prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny. Zakup i montaż siłowni zewnętrznych pozwoli osobom młodym oraz starszym na regularne ćwiczenia co pozwala poprawić stan fizyczny.

Uzasadnienie

Place zabaw istniejące obecnie w sołectwie Babki nie spełniają do tej chwili oczekiwań społeczności lokalnej, mała liczba elementów na placach zabaw i ich mała atrakcyjność powoduje brak zainteresowania zabawą na powietrzu.
Zwiększenie liczby elementów oraz rozbudowa w/w placów zabaw spowoduje że dzieci, rodzice i dziadkowie będą aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Modernizacja i rozbudowa placów zabaw poprawi estetykę naszych wiosek oraz bezpieczeństwo naszych dzieci.

Zakres projektu

Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej i osób przyjezdnych.

Ochrona środowiska

Realizacja projektu nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.