projekt nr 3

3. Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack.


Lokalizacja projektu

ul. Lipowa (plac nad rzeką), tzw. "szpitalówa".

Cele projektu

Budowa toru do jazdy typu Pumptrack, który pozwoli na aktywne spędzanie czasu wolnego. Pumptrack to specjalny tor łączący w sobie jazdę jednośladem (zwykle rowerem) i wszechstronny trening, Wśród użytkowników wyrabia refleks, zmysł równowagi, koordynację ruchową oraz kondycję. Na torze mogą jeździć zarówno dorośli jak i dzieci. Rozgrywane są również zawody z pomiarem czasu.
Nazwa pump track wiąże się z ruchem podczas pompowania (pumping motion), kiedy poruszająca się na torze sylwetka cyklisty wykonuje ruch "góra-dół". Tor ma kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami i zakrętami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania. Tor zbudowany jest z użyciem asfaltu lub innej nawierzchni pozwalającej na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji.

Opis projektu

Przygotowanie i realizacja rowerowego placu zabaw typu PUMPTRACK. Nieskomplikowany i wieloetapowy proces składa się z następujących etapów:
ETAP I - Lokalizacja, dokumentacja i wstępne prace, w tym:
- doprecyzowanie wspólnie z zamawiającym koncepcji rowerowego placu zabaw dla wybranej lokalizacji,
- opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę,
- wyrównanie terenu pod budowę placu, zebranie humusu, geodezyjne wyznaczenie toru;
- wykonanie konstrukcji toru ze starannie wyselekcjonowanej mieszanki kruszyw;
- wstępne profilowanie i testy jezdne toru.
ETAP II - Prace w terenie, w tym:
- docelowe utwardzenie i zgęszczanie konstrukcji;
- ułożenie nawierzchni trakcyjnej;
- zagospodarowanie terenu na skarpach trawnikiem;
- umieszczenie na terenie rowerowego placu zabaw tablicy z regulaminem informującej o zasadach użytkowania placu oraz o technice poruszania się na torze.
ETAP III - Przekazanie obiektu do użytkowania przy udziale zespołu testującego i pokazującego zalety toru.
Planowana długość toru wynosi ok. 160 mb. Średnia szerokość wynosi ok. 1,5 m. Powierzchnia bitumiczna toru 15x160 - 240 m². W przyszłości istnieje możliwość rozbudowy toru.

Uzasadnienie

Jest to innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji. Jazda po torze polega na wykonywaniu intuicyjnych i skoordynowanych ruchów "góra-dół", dzięki którym poruszanie się po torze może odbywać się bez pedałowania. PUMPTRACK jest obiektem stanowiącym idealne połączenie bezpiecznej zabawy, jazdy na rowerze i przebywania na świeżym powietrzu. Sport ten wyrabia refleks, zmysł równowagi, pewność siebie, obycie ze sprzętem rowerowym oraz kondycję fizyczną będącą jednocześnie bezpieczną zabawą na każdym poziomie zaawansowania. Dzięki odpowiedniemu profilowaniu trasy jest przejezdny na zróżnicowanych prędkościach zarówno dla małych rowerków dziecięcych jak i dużych rowerów górskich.
Moda na PUMPTRACK ogarnia świat. Te minitory uczą koordynacji ruchowej, która poprzez wykorzystywanie muld i band pozwala napędzać rower. W Europie widok całych rodzin biorących udział w zawodach nie jest dziś zaskoczeniem. Podobnie pikniki organizowane przy okazji tego typu spotkań stają się coraz bardziej popularne wśród lokalnych społeczności. Niemal każdy może jeździć po PUMPTRACK'U. Początkujący będą powoli i spokojnie przyjeżdżać tor, wprawieni rowerzyści rywalizować między sobą a najlepsi jeździć na jednym kole. Teren znajduje się przy ul. Lipowej, tzw. "szpitalówka", a więc w pobliżu centrum miasta. Wykonanie na tym terenie Pumptrack'u da możliwość mieszkańcom młodszym i starszym na aktywne spędzanie czasu wolnego i rozwijanie własnych zainteresowań.

Zakres projektu

Tor przeznaczony jest zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci, profesjonalistów i amatorów, pasjonatów jak i całych rodzin. Pomaga także w zacieraniu różnic pokoleniowych oraz budowaniu dobrych relacji.

Ochrona środowiska

Realizacja projektu nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, ponieważ:
- minitory pumptrack nie stwarzają zagrożenia dla środowiska;
- nie emitują żadnych zanieczyszczeń;
- zaprojektowane świadomie z dbałością o detale mogą pełnić rolę przestrzennych rzeźb urozmaicających krajobraz;
- ich użytkowanie jest ciche i przyjazne dla otoczenia;
- wspierają promocję zdrowego trybu życia i kultury fizycznej;
- ciekawy sposób zagospodarowania trudnych terenów zielonych.