projekt nr 2

2. Projekt i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi.


Lokalizacja projektu

Działka Gminna 230/6

Cele projektu

Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego poprzez budowę parkingu.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i budowa parkingu do około 20 miejsc parkingowych i połączenie parkingu z bezpiecznym przejściem na teren SP 2 w Gołdapi.

Uzasadnienie

Na osiedlu "Pod lasem" w pobliżu SP2 w Gołdapi brakuje miejsc parkingowych. Część mieszkańców pozostawia swoje samochody na działce, na której proponuje się budowę parkingu. Rano, w czasie dowożenia dzieci do szkoły, trudno jest przejechać ul. 1 Maja. Stworzenie parkingu i przejścia bezpośrednio do szkoły poprawiłoby bezpieczeństwo zarówno dzieci jak i mieszkańców oraz rozwiązałoby problem z utrudnieniem w ruchu. Proponowania działka należy do Gminy Gołdap.

Zakres projektu

Projekt posłuży mieszkańcom Gminy Gołdap.

Ochrona środowiska

Proponowany projekt nie będzie miał ujemnego wpływu na środowisko.