projekt nr 5

5. SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE WE WSIACH: SKOCZE, KOZAKI, GÓRNE, GALWIECIE


Opis realizacji

Zadanie realizowane na terenie wiejskim w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap. Wykonano siłownie w plenerze w czterech miejscowościach Gminy Gołdap. Realizacja zadania umożliwiła rozwój kultury fizycznej, podniesienie poziomu zdrowia oraz integrację mieszkańców, poprzez wspólne, także rodzinne spędzanie czasu przy ćwiczeniach na świeżym powietrzu.

Postęp realizacji

Zadanie realizowane na terenie wiejskim w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap. Wykonano siłownie w plenerze w czterech miejscowościach Gminy Gołdap. Realizacja zadania umożliwiła rozwój kultury fizycznej, podniesienie poziomu zdrowia oraz integrację mieszkańców, poprzez wspólne, także rodzinne spędzanie czasu przy ćwiczeniach na świeżym powietrzu.