projekt nr 4

4. PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PLACÓW ZABAW WE WSIACH BABKI ORAZ ŻELAZKI


Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń na plac zabaw we Wsiach Babki i Żelazki takich jak: huśtawki, karuzele, drabinki, siatki do wspinania. Zakup elementów wyposażenia i siłowni zewnętrznych oraz wybudowania altanki we wsi Żelazki. Zrealizowany projekt będzie służyć do aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i ich rodziców. Modernizacja placów zabaw sprawi, że dzieci oraz społeczność lokalna otrzyma miejsce do zdrowej, bezpiecznej i kreatywnej zabawy na powietrzu co pozwoli na ich prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny. Jako rodzic czwórki dzieci sądzę, że zmodernizowany i ciekawy dla dzieci plac zabaw pozwoli nam odciągnąć dzieci od wszechobecnych gier na telefonach czy komputerach co pozytywnie wpłynie na ich rozwój oraz pozwoli na większą integrację lokalnych społeczności.

Uzasadnienie

Place zabaw znajdujące się w Babkach i Żelazkach nie spełniają w tej chwili oczekiwań rodziców i ich dzieci, mała liczba elementów na placach i ich mała atrakcyjność powoduje małe zainteresowanie zabawą na tych placach. Zwiększenie liczby elementów oraz rozbudowa w/w placów zabaw spowoduje zwiększenie zainteresowania dzieci i ich rodziców. Dzięki doposażeniu dzieci zyskałyby miejsce do aktywnej formy spędzania czasu, a poprzez wspólną zabawę na większą integrację. Modernizacja i rozbudowa placów zabaw poprawi estetykę naszych wiosek oraz bezpieczeństwo naszych dzieci

Zakres projektu

Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej i osób przyjezdnych.

Ochrona środowiska

Realizacja projektu nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.