projekt nr 1

1. LEKARZE SPECJALIŚCI DLA GOŁDAPIAN


Opis projektu

Projekt polega na tym żeby sprowadzić do Gołdapi 5 lekarzy specjalistów: alergologa, pulmonologa, dermatologa, reumatologa i laryngologa, którzy będą świadczyli swoje usługi dla mieszkańców Gminy Gołdap. Lekarze ci będą przyjmowali pacjentów, którzy wcześniej dokonali rejestracji na konkretny dzień i godzinę. Częstotliwość przyjazdów wymienionych specjalistów ustaliłem w oparciu o realizację zeszłorocznego projektu. Zakresie świadczeń medycznych przewidziane są badania pacjentów w zakresie specjalizacji danego lekarza, analiza stanu zdrowia oraz ewentualne skierowania na dalsze pogłębione badania. Każdy pacjent będzie mógł kontynuować wizyty u danego specjalisty do zakończenia procesu leczenia. Projekt przewiduje przyjęcia pacjentów przez lekarzy specjalistów w piątki i soboty.

Uzasadnienie

Życie i zdrowie to najważniejsze wartości dla każdego człowieka. Nasza Gmina Gołdap ma duże trudności w zakresie dostępu do lekarzy specjalistów przez jej mieszkańców. Wielu mieszkańców dotychczas było zmuszonych do szukania pomocy w sąsiednich i dalszych miastach, tj.: Olecko, Węgorzewo, Giżycko, Ełk, Suwałki, Olsztyn i Białystok, co wiązało się z dużymi kosztami, dojazdami czy też nieobecnością w pracy. Niniejszy projekt daje duże szanse na poprawę w dostępie do kilku lekarzy różnych specjalności. Popyt na usługi medyczne w planowanych zakresie może w przyszłości wskazać drogę oraz plany decydentów w pokazać oczekiwania społeczeństwa, którym władza powinna służyć realizując ich potrzeby. Projekt ten pozwoli osobom niepełnosprawnych oraz starszym na dostęp do tych lekarzy specjalistów bez konieczności kłopotliwych wyjazdów, ponoszenia dużych kosztów finansowych oraz innych niedogodności z tym związanych.

Zakres projektu

Projekt ma służyć wszystkim zainteresowanym i potrzebującym mieszkańcom Gminy Gołdap w możliwości dostępu do usług i świadczeń medycznych dla ratowania ich życia i zdrowia. Dotychczas w Gminie Gołdap żaden z pięciu przewidzianych lekarzy specjalistów nie świadczył swoich, a życie pokazało jak bardzo byli i są potrzebni.
Do realizacji tego projektu zgodę wyrazili następujący lekarze:
- alergolog oraz pulmonolog Krzysztof Dąbrowski,
- dermatolog Krystyna Zduniak,
- reumatolog Maria Milejczyk,
- laryngolog Zofia Kondracka.

Ochrona środowiska

Nie dotyczy