Wybrany do głosowania

1 LEKARZE SPECJALIŚCI DLA GOŁDAPIAN

Obszar tematyczny: Teren miejski

Koszt: 100 500 zł

Wybrany do realizacji

2 Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo-rekreacyjnego

Obszar tematyczny: Teren miejski

Koszt: 100 500 zł

Wybrany do głosowania

3 PLAC ZABAW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obszar tematyczny: Teren miejski

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

4 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PLACÓW ZABAW WE WSIACH BABKI ORAZ ŻELAZKI

Obszar tematyczny: Teren wiejski

Koszt: 42 808 zł

Wybrany do realizacji

5 SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE WE WSIACH: SKOCZE, KOZAKI, GÓRNE, GALWIECIE

Obszar tematyczny: Teren wiejski

Koszt: 49 500 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt